Sáng ngày 02/8/2021, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua Tuyên bố Chủ tịch về tình hình Sudan và Phái bộ Hỗn hợp LHQ–Liên minh châu Phi tại Darfur, Sudan (UNAMID).

Tuyên bố hoan nghênh các đóng góp của UNAMID từ khi thành lập năm 2007 trên các lĩnh vực như bảo đảm an ninh, bảo vệ thường dân và thúc đẩy tiến trình hòa bình ở khu vực Darfur, đồng thời nhấn mạnh HĐBA sẽ xem xét các bài học kinh nghiệm của UNAMID để củng cố hoạt động gìn giữ hòa bình trong thời gian tới.

Tuyên bố đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của Chính phủ Sudan trong quá trình rút Phái bộ UNAMID, đồng thời kêu gọi Chính phủ Sudan tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong quá trình thanh lý và bàn giao các tài sản còn lại của Phái bộ.

Tuyên bố cũng kêu gọi Chính phủ Sudan nâng cao năng lực bảo vệ thường dân, triển khai đầy đủ Kế hoạch quốc gia về bảo vệ thường dân và tiếp tục cải thiện tình hình an ninh ở Darfur và thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp ở Sudan.

 * UNAMID được thành lập ngày 31/7/2007 theo Nghị quyết 1769 của HĐBA. Đây là Phái bộ gìn giữ hòa bình chung đầu tiên của LHQ và AU. Trong bối cảnh tình hình Darfur, Sudan có nhiều tiến triển tích cực, tháng 12/2020, HĐBA thông qua Nghị quyết 2559 chấm dứt nhiệm vụ của UNAMID, đề nghị UNAMID bắt đầu rút các lực lượng quân sự và dân sự của Phái bộ từ 1/1/2021 và hoàn tất tiến trình này trước 30/6/2021 (trừ những người cần thiết cho quá trình thanh lý tài sản và cơ sở vật chất của Phái bộ). Sau khi UNAMID rút khỏi Sudan, LHQ vẫn tiếp tục duy trì Phái bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp Hợp nhất của LHQ tại Sudan (UNITAMS) để hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp tại nước này./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​