Chiều ngày 02/12/2021, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) họp trực tuyến nghe báo cáo của ba cơ quan trực thuộc (CQTT). Đại sứ Tunisia Tarek Ladeb, Chủ tịch Ủy ban 1373 về chống khủng bố, Đại sứ Na Uy Trine Skarboevik, Chủ tịch Ủy ban 1267/1989/2253 về ISIL/Da'esh và Đại sứ Juan Ramon de la Fuente, Ủy ban 1540 về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt báo cáo cuộc họp về công việc của các Ủy ban. Đại sứ Ramon báo cáo chung về hợp tác giữa các Ủy ban.

Các báo cáo nhấn mạnh vai trò bổ trợ lẫn nhau của các Ủy ban, tập trung vào việc thu thập thông tin, tình hình, nguy cơ khủng bố, kể cả nguy cơ khủng bố tiếp cận, sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết liên quan của HĐBA. Đại sứ Ladeb cho biết Ủy ban 1373 đã có nhiều nỗ lực tổ chức cuộc họp mở nhằm thông tin, tăng cường năng lực cho các nước như về chống tài trợ cho khủng bố, các nguy cơ mới nổi, có các hình thức sáng tạo nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1373 và các nghị quyết liên quan, tổ chức các chuyến thăm hỗn hợp. Đại sứ Na Uy cho biết Ủy ban 1267 đang rà soát danh sách các cá nhân, tổ chức trong danh sách trừng phạt của Uỷ ban, kêu gọi các nước hợp tác và gửi báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 1267. Đại sứ de la Fuentes cho biết Ủy ban 1540 tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho các nước trong thực hiện Nghị quyết 1540, khuyến khích các nước thông qua Kế hoạch hành động quốc gia tự nguyện.

Các thành viên HĐBA đánh giá tốt về sự phối hợp hoạt động giữa các Ủy ban, đề nghị các Ủy ban và các nhóm chuyên gia tiếp tục tìm cách thích nghi với hoàn cảnh mới và đẩy mạnh hoàn thành chương trình làm việc của các Ủy ban, hỗ trợ thực hiện nghị quyết liên quan của HĐBA.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, khẳng định chủ nghĩa khủng bố và vấn đề phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh quốc tế. Đại sứ Phạm Hải Anh đánh giá cao kết quả công việc của các Ủy ban, khắc phục thách thức do đại dịch COVID-19, duy trì trao đổi, tăng cường năng lực, chia sẻ thông tin cho các nước. Đại sứ đề nghị các Ủy ban tiếp tục hợp tác, điều phối hoạt động, hỗ trợ kỹ thuật cho các nước trong thực hiện các nghị quyết của HĐBA. Đại sứ tái khẳng định cam kết của Việt Nam thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐBA về chống khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, phối hợp với các cơ quan LHQ và tất cả các đối tác trên cơ sở Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

* Ủy ban 1267/1989/2253 là ủy ban trừng phạt, có chức năng duy trì danh sách trừng phạt ISIL/Da'esh và các tổ chức, cá nhân liên quan; Ủy ban 1373 là phái bộ chính trị đặc biệt, có chức năng theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết về phòng chống khủng bố; Ủy ban 1540 có chức năng hỗ trợ, theo dõi thực hiện Nghị quyết 1540 thông qua đối thoại, hỗ trợ hợp tác giữa các nước, tổ chức trong lĩnh vực phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Từ năm 2017, trên cơ sở Nghị quyết 2325 của HĐBA, 3 cơ quan trực thuộc nêu trên có báo cáo chung lên HĐBA về tình hình hợp tác giữa các cơ quan. 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác