Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai đoàn trao đổi về tình hình kinh tế thế giới, kinh tế khu vực và kinh tế của hai nước; những vấn đề lớn đặt ra trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng của mỗi nước. 

Hai bên cũng thảo luận về phương hướng hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương Việt Nam và Ban Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Đảng NDCM Lào trong thời gian tới.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Lào giai đoạn 2011-2015, ông Vương Đình Huệ đã đề cập một số bài học kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới 30 năm qua của Việt Nam; những nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế-xã hội dự kiến trình Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian tới; những điểm cần quan tâm trong chính sách cơ cấu lại nền kinh tế; bài học thực tế trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam hiện nay.

Về phía mình, ông Bouasone Bouphavanh đã thông tin về tình hình nổi bật của đất nước Lào trong phát triển kinh tế-xã hội; giới thiệu những nội dung cơ của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng NDCM Lào, đồng thời mong muốn được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng NDCM Lào

Nguồn: chinhphu.vn

​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​