Hội nghị thẳng thắn đánh giá công tác chuẩn bị triển khai mô hình kiểm tra "Một cửa - một điểm dừng" tại cửa khẩu nói trên. Theo đó, về kết cấu hạ tầng và trang thiết bị kiểm tra tại Cửa khẩu đều đã được nâng cấp. Hai bên đã phối hợp triển khai thành công thủ tục hải quan điện tử, góp phần rút ngắn thời gian, tăng độ chính xác trong quá trình kê khai, làm thủ tục thông quan. Tuy nhiên, do pháp luật hai nước có sự khác nhau trong quy định về hải quan, xuất nhập cảnh, các cơ quan hữu quan của hai nước cũng chưa xây dựng được quy trình phối hợp "Một cửa – một điểm dừng".  Trên thực tế, Việt Nam và Lào đã ký Thỏa thuận về áp dụng kiểm tra "Một cửa - một điểm dừng" tại cửa khẩu Lao Bảo – Dansavan năm 2005 và bắt đầu thí điểm triển khai năm 2007, nhưng đến nay mô hình này vẫn chưa được triển khai đầy đủ. Do đó, hai nước cần tăng cường phối hợp, đưa ra các mục tiêu cao hơn để phát huy hết lợi thế của tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây. Đồng thời tạo cơ hội nhân rộng mô hình kiểm tra này ra các cửa khẩu quốc tế khác giữa Việt Nam và Lào, nhờ đó thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Kế hoạch được bàn tới là tổng thể nâng cấp kết cấu hạ tầng, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật đảm bảo cho việc triển khai mô hình kiểm tra " Một cửa – một điểm dừng" tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Densavan, từ đó đề nghị tỉnh Quảng Trị và Savannakhet tổng hợp nhu cầu trước mắt báo cáo Chính phủ mỗi nước. Trong kế hoạch triển khai cụ thể, kiến nghị Chính phủ mỗi nước chỉ đạo các Bộ, ngành và cơ quan chức năng (hải quan, xuất nhập cảnh, kiểm dịch...) hoàn thiện khung pháp lý, trao đổi và hoàn tất ký các thoả thuận giữa hai nước phục vụ cho việc kiểm tra "Một cửa - một điểm dừng" trong năm 2014. Hai bên phấn đấu chính thức triển khai đầy đủ mô hình kiểm tra "Một cửa - một điểm dừng" tại cửa khẩu Lao Bảo – Densavan từ ngày 1/1/2015.

Cúc Nhi

 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​