​Trong 5 ngày (31/3 – 5/4/2014), vòng đàm phán thứ 5 về Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan đã diễn ra trên tinh thần hợp tác, cởi mở và sự cân bằng lợi ích của cả hai bên. Với mục tiêu kết thúc đàm phán Hiệp định vào cuối năm 2014, các Nhóm đàm phán kỹ thuật đã tiến hành đàm phán về Thương mại hàng hóa; Phòng vệ thương mại; Quy tắc xuất xứ; Quản lý hải quan và thuận lợi hóa thương mại; an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật; Dịch vụ, đầu tư và di chuyển thể nhân; Sở hữu trí tuệ; Công nghệ điện tử trong thương mại; Mua sắm Chính phủ và Pháp lý - thể chế.

Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng và hiểu biết lẫn nhau, trên nguyên tắc cân bằng lợi ích và có tính đến điều kiện đặc thù của cả hai bên, hai đoàn Việt Nam và Liên minh Hải quan đã cơ bản thống nhất toàn bộ lời văn của một số Chương tại Phiên đàm phán này như Thương mại điện tử, an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS. Đồng thời, hai bên đã tiếp tục trao đổi sâu và cụ thể về các Phụ lục của Hiệp định, đặc biệt là trong các lĩnh vực Thương mại hàng hóa và Quy tắc xuất xứ.

Vòng đàm phán thứ 5 Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh hải quan Nga, Belarus và Kazakhstan đã kết thúc theo đúng tiến độ đề ra là nhanh chóng kết thúc đàm phán vào cuối năm 2014, để Việt Nam chính thức gia nhập thị trường này vào đầu năm 2015.

Chỉ còn 3 vòng nữa sẽ kết thúc quá trình đàm phán để Việt Nam có thể tham gia vào Hiệp định thương mại tự do, tuy nhiên các bên còn phải vượt qua một số khó khăn

Ông Đặng Hoàng Hải, Trưởng đoàn Việt Nam về đàm phán kỹ thuật nói: "Những khó khăn ở đây có lẽ xuất phát từ cách tiếp cận khác nhau. Chúng ta hiểu rằng Liên minh Hải quan mới bắt đầu đàm phán về một hiệp định thương mại đầu tiên. Cho nên, cách của bạn tiếp cận vấn đề thông thường vẫn còn nhiều quan ngại. Việt Nam đã tham gia nhiều FTA rồi cho nên cách tiếp cận của chúng ta ít quan ngại hơn. Rõ ràng, hai vị trí khác nhau nên cần có sự linh hoạt và hai bên cần phải hiểu nhau hơn".

P.V

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​