Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN (Ảnh: VGP)​​

Chiều tối ngày 13/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp mặt các doanh nghiệp tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Phát biểu trước các doanh nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định: Chính phủ không có mục tiêu nào khác ngoài việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp kinh doanh và hội nhập thành công.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hội nhập ASEAN trong 20 năm qua là cuộc tập dượt quan trọng cho các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập với thế giới. Việc Chính phủ đi đầu về hội nhập đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hội nhập thành công. Trong mấy năm gần đây, Chính phủ cũng đã đi đầu và đi nhanh hơn các nước láng giềng từ 5-7 năm trong đàm phán các Hiệp định Thương mại tự do. Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang ở điểm giao thoa và có từ 5-7 năm để chuẩn bị thích ứng với sự chuyển dịch về các chuỗi sản xuất trên thế giới.

Các Hiệp định Thương mại tự do mở đường tái cấu trúc nền kinh tế và tạo ra hàng chục triệu việc làm trong tương lai. Tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng cho rằng: Chính phủ đã tạo ra một làn sóng đổi mới thứ 2 khi đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo bệ đỡ cho doanh nghiệp hội nhập. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cho biết, hiện mới chỉ có 30% các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng được việc giảm thuế quan do các Hiệp định Thương mại tự do đem lại, nguyên nhân là do các doanh nghiệp trong nước dù lạc quan về các Hiệp định Thương mại tự do nhưng hiểu chưa sâu và chuẩn bị chưa nhiều. Chủ yếu là do thiếu thông tin đơn giản dễ hiểu về các Hiệp định cũng như chưa có đầu mối để cung cấp và giải đáp thông tin cụ thể cho các địa phương và doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, trước thời điểm hình thành Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12 tới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi người dân kinh doanh, làm ăn, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam hội nhập thành công. Thủ tướng nhấn mạnh, 5 năm qua cũng là bước ngoặt lớn về hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Đến nay, Việt Nam đã hoàn tất đàm phán 12 Hiệp định Thương mại tự do, đưa Việt Nam có quan hệ thương mại tự do với 55 nước, trong đó có 15 nước thuộc nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Qua hội nhập, doanh nghiệp đã có bước trưởng thành lớn và Nhà nước hoàn thiện thể chế, luật pháp phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của quốc gia cũng như doanh nghiệp là sức cạnh tranh còn yếu, trong khi đó mục tiêu của 5 năm tới là phải phát triển nhanh hơn và bền vững hơn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, cho đến giờ này không còn cách nào khác là Nhà nước và doanh nghiệp cùng phải phát huy nội lực, tăng cường sức cạnh tranh để hội nhập thành công. Thủ tướng nêu rõ, để có một đất nước Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, một đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trong 5 năm tới, không còn cách nào khác là phải hội nhập. Và không ai khác doanh nghiệp phải là người đi đầu thông qua việc tăng cường quản trị hiệu quả, đổi mới công nghệ để hạ giá thành, còn Nhà nước chỉ có thể mở thêm thị trường, hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục tập hợp mọi kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp để Chính phủ có thể ban hành những chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồnhg doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh và hội nhập thành công./.

(Nguồn: VTV)

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​