​​​

Nâng cao hiệu quả hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển

Ngày 25/11/2014, tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CHDCND Lào Thongsinh Thammavong và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen đã đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 8 (HNCC CLV-8).

Hội nghị đã tập trung rà soát tình hình thực hiện "Bản sửa đổi Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Khu vực Tam giác phát triển CLV đến năm 2020" và "Bản ghi nhớ về các chính sách ưu đãi và tạo thuận lợi cho Khu vực Tam giác phát triển CLV".

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả đạt được, đặc biệt là trong phát triển hạ tầng cơ sở; xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa ba nước; khuyến khích tham gia của giới trẻ đối với sự phát triển của Khu vực Tam giác phát triển; hợp tác bảo đảm an ninh, an toàn và môi trường ổn định của khu vực.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Hội nghị đã nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc nâng cấp và mở rộng khuôn khổ hợp tác Tam giác phát triển và giao Uỷ ban điều phối chung xây dựng Đề án về kết nối kinh tế ba nước để trình lên Hội nghị Cấp cao CLV lần thứ 9.

Hội nghị cũng thống nhất một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác như: Xây dựng danh sách các dự án hợp tác ưu tiên trong khu vực Tam giác phát triển để vận động đầu tư từ các đối tác phát triển; nghiên cứu hình thành Thoả thuận giữa ba nước về chính sách ưu đãi đặc biệt cho khu vực Tam giác phát triển trên cơ sở kết hợp các thoả thuận song phương và đa phương hiện có; xây dựng Quy hoạch phát triển ngành du lịch khu vực Tam giác phát triển để tạo bước chuyển quan trọng cho ngành du lịch ba nước; giao các Bộ Nông nghiệp ba nước trao đổi và hoàn thiện Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam để trình Hội nghị Uỷ ban điều phối chung lần thứ 10; tăng cường hợp tác an ninh đối ngoại, đặc biệt trong phòng chống tệ nạn buôn người, buôn ma tuý, tội phạm xuyên biên giới, ứng phó với bệnh dịch truyền nhiễm và thiên tai, rà phá vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; thúc đẩy các chương trình hợp tác chung về bảo vệ môi trường và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh nỗ lực của Uỷ ban Điều phối chung trong triển khai "Quy hoạch tổng thể điều chỉnh phát triển kinh tế - xã hội Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam tới năm 2020" và đánh giá cao những thành tựu đạt được. Thủ tướng nhấn mạnh những chuyển biến tích cực trong cơ cấu kinh tế của các địa phương, trong quan hệ thương mại và đầu tư cũng như trong hợp tác an ninh-quốc phòng, du lịch, văn hoá, xã hội đã khẳng định hướng đi đúng đắn của cơ chế hợp tác này. Các kết quả thu được cũng thể hiện sự đoàn kết gắn bó, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực, quyết tâm của ba nước trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực Tam giác phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị trong bối cảnh kinh tế khu vực và quốc tế chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, Chính phủ ba nước cần có những biện pháp triển khai linh hoạt, thiết thực, hiệu quả hơn để tạo đột phá nâng tầm hợp tác.

Hiện nay, các nước ASEAN đang nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015, xu thế hội nhập và liên kết kinh tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang diễn ra mạnh mẽ, cần nâng cấp và mở rộng khuôn khổ hợp tác Khu vực Tam giác phát triển hiện nay thông qua tăng cường kết nối ba nền kinh tế trong nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, viễn thông, năng lượng, du lịch, ngân hàng,.... Do vậy, đề nghị Thủ tướng ba nước giao Ủy ban điều phối chung nhanh chóng xây dựng Đề án kết nối ba nền kinh tế để trình lên Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển lần thứ 9 vào năm 2016, đồng thời, tiếp tục triển khai những kết nối hiện có và những kết nối mới có đủ điều kiện.

 Để triển khai các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị một số biện pháp cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục tạo hành lang pháp lý thông thoáng thông qua các chính sách thuế, thủ tục đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp của ba nước, nhất là trong các lĩnh vực như giao thông; thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; trồng và chế biến cao su, cà phê; đầu tư phát triển điện lực, viễn thông; du lịch…

Thứ hai, tập trung thực hiện các mục tiêu trong Quy hoạch phát triển đến năm 2020. Phấn đấu duy trì tăng trưởng GDP (của 13 tỉnh trong khu vực) đạt mức 10%/năm và mức GDP đầu người 1.500-1.600 USD năm 2015.

 Thứ ba, quan tâm đến các vấn đề phát triển bền vững như bảo vệ môi trường, giáo dục đào tạo, phát triển con người và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trong khu vực Tam giác phát triển. Chung tay tìm kiếm và xây dựng giải pháp lâu dài cho quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phối hợp triển khai các dự án: khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu, địa chất khoáng sản, quản lý nguồn nước xuyên biên giới; quản lý đất đai.... Tiếp tục tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Khu vực Tam giác phát triển.

Ba nước tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giải quyết các vấn đề về an ninh tại khu vực biên giới. Kiên quyết ngăn chặn các hoạt động phi pháp, sai trái. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Thứ tư, bên cạnh việc phát huy tối đa nguồn lực của mỗi nước, cần tranh thủ thêm nguồn lực từ các quốc gia đối tác phát triển (Nhật Bản, Hàn Quốc,..) và các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Trong việc này, cần phối hợp chặt chẽ giữa 3 quốc gia để tạo tiếng nói chung và khai thác tối đa ưu thế về cơ chế chính sách, quy mô kinh tế khu vực Tam giác phát triển.

"Tôi tin tưởng rằng, với những bước đi phù hợp, cơ chế hợp tác ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam sẽ ngày càng hoàn thiện và phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đóng góp quan trọng cho sự thịnh vượng của ba nước và Tiểu vùng Mê Công", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Thủ tướng ba nước đã ký Tuyên bố chung về hợp tác Khu vực Tam giác phát triển và thống nhất tổ chức Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển lần thứ 9 tại Campuchia vào năm 2016./.

​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​