​​​
​​Tọa đàm hướng dẫn các thủ tục tài chính cho các tiểu dự án

Theo đó, sáu đơn vị tiếp nhận tiểu dự án được nhận tài trợ trực tiếp từ EU trong khuôn khổ Dự án EU-MUTRAP bao gồm: Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Việt Nam (VAFIE), Hiệp hội Xuất khẩu Mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT), Viện Nghiên cứu Da Giày - Bộ Công Thương (LEASHORESIN), Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Hợp tác xã & DNNVV phía Nam (Socencoop), Viện Chiến lược và Chính sách Công nghiệp - Bộ Công Thương (IPSI).

Sáu tiểu dự án do 3 Hiệp hội doanh nghiệp và 3 Viện nghiên cứu chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2014-2017 sẽ tập trung xây dựng năng lực về các vấn đề thương mại và đầu tư quốc tế, đào tạo cho DN nhỏ và vừa. Đồng thời các tiểu dự án này sẽ vận động chính sách, tăng cường liên kết thị trường Việt Nam-EU, hỗ trợ các DN tuân thủ các yêu cầu tiếp cận thị trường của EU, thiết kế và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Đối tượng hưởng lợi của Dự án là các doanh nghiệp và các bên liên quan khác tại một số tỉnh thành, bao gồm các khu vực nông thôn và miền núi trên cả nước.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Bùi Huy Sơn, Giám đốc dự án EU-MUTRAP nhấn mạnh: "Việc Liên minh châu Âu và Chính phủ Việt Nam dành riêng khoản ngân sách 2,5 triệu Euro để hỗ trợ trực tiếp cho các Hiệp hội, Viện nghiên cứu thể hiện sự đánh giá cao vai trò quan trọng của các tổ chức này trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách thương mại và đầu tư nhằm mục tiêu hội nhập bền vững, tăng cường trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam- EU". Các đơn vị tiếp nhận tài trợ cam kết sẽ hoàn thành mục tiêu và kết quả của các tiểu dự án, thực hiện đúng các quy trình, thủ tục, hướng dẫn của EU.

Ngay sau Lễ khai trương, Ban Quản lý Dự án và Phái đoàn EU đã tổ chức buổi tọa đàm nhằm hướng dẫn các thủ tục tài chính, yêu cầu về quảng bá hình ảnh của EU, cơ chế phối hợp giữa Dự án EU-MUTRAP và các tổ chức nhận tài trợ và giải đáp thắc mắc của các đơn vị nhận tài trợ trong quá trình thực hiện các tiểu dự án.

P.V (Theo MUTRAP)

​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​