Diễn đàn các Hành lang Kinh tế Tiểu vùng Mê-công Mở rộng (GMS) lần thứ 7

Vừa qua, các Bộ trưởng và các cán bộ cấp cao tham dự Diễn đàn các Hành lang Kinh tế Tiểu vùng Mê-công Mở rộng (GMS) lần thứ 7 đã nhất trí về những biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của các hành lang kinh tế, tạo thuận lợi cho thương mại và giao thông giữa các quốc gia GMS, thúc đẩy sự hợp tác và tham gia của khu vực tư nhân.

Ông Stephen Groff, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), cho biết: "Các nhà lãnh đạo GMS đã cam kết mạnh mẽ rằng đất nước họ sẽ thúc đẩy thương mại, du lịch, phát triển công nghiệp và các hoạt động kinh tế khác dọc theo các hành lang kinh tế GMS. Sự phát triển của những khu kinh tế đặc biệt mới, sự hỗ trợ cho thương mại điện tử và các hoạt động khác được tiến hành sau diễn đàn ngày hôm nay sẽ có một tác động mang tính chuyển đổi tới các doanh nghiệp và các cộng đồng tại mỗi quốc gia GMS."

Trong một tuyên bố chung, các Bộ trưởng và các cán bộ cấp cao của 6 quốc gia GMS đã kêu gọi việc có một Chương trình Hành động Tạo thuận lợi cho Thương mại và Giao thông nhằm thúc đẩy dòng chảy hàng hóa và di chuyển của người dân giữa các quốc gia và kêu gọi có một cách tiếp cận phối hợp trong việc phát triển các khu đô thị trong khu vực.

Các Bộ trưởng và cán bộ cấp cao cũng ủng hộ Khung Hợp tác Thương mại Điện tử Xuyên Quốc gia GMS với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử xuyên quốc gia thông qua việc chia sẻ các thị trường hàng tiêu dùng.

Các đại diện GMS cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy thương mại thông qua việc phát triển hơn nữa các hành lang kinh tế với trọng tâm tập trung vào việc phát triển một số đoạn hành lang cụ thể. Các đại diện ghi nhận tầm quan trọng của việc có sự tham gia của các chính quyền địa phương, các cộng đồng địa phương và khu vực tư nhân trong việc phát triển các hành lang.

Bên cạnh sự tham gia của các Bộ trưởng GMS, diễn đàn ngày hôm nay còn có sự tham gia của các quan chức cao cấp ở trung ương và địa phương đến từ các quốc gia GMS, đại diện của Diễn đàn Doanh nghiệp GMS và các tổ chức đối tác phát triển khác.

Diễn đàn các Hành lang Kinh tế lần thứ bảy được đồng tổ chức bởi chính quyền tỉnh Vân Nam, Bộ Thương mại Trung Quốc và ADB trong khuôn khổ Tuần lễ các Hành lang Kinh tế GMS tại Côn Minh, Trung Quốc.

Tiểu vùng GMS bao gồm 6 quốc gia chia sẻ dòng sông Mê-công là Cam-pu-chia, Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan và Việt Nam.

Kim Liên

​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​