Từ ngày 28-29/4/2014, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2014 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh với chủ đề "Động lực phát triển mới từ cải cách thể chế".

Tại Diễn đàn, hơn 100 đại biểu Quốc hội và các học giả, chuyên gia kinh tế đã đóng góp các ý kiến thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô. Chủ đề của diễn đàn năm nay tập trung khuyến nghị những cải cách chính sách triệt để hơn nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Các tham luận tại Diễn đàn:

​- "Kinh tế Việt Nam năm 2013: Các xu hướng chính, vấn đề và triển vọng" - PGS.TS. Trần Đình Thiên - Viện Kinh tế Việt Nam.

- Đổi mới tư duy và quan điểm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - TSKH. Võ Đại Lược - Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương.

- Nhận thức về vai trò nhà nước và kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường của nước ta - TS.Trần Du Lịch - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

- Đổi mới thể chế phân bổ nguồn lực và phân bổ lợi ích để tạo động lực cho phát triển - TS.Lê Đăng Doanh.

- Một số vấn đề về đổi mới quan điểm, thể chế, chính sách phát triển - TS. Lưu Bích Hồ - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển.

- Quản lý và điều tiết: Cải cách bộ máy chính quyền dưới sức ép phục vụ người dân và doanh nghiệp - Phạm Duy Nghĩa


Tải Kỷ yếu Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2014 tại đây.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​