Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo về hội nhập quốc tế và kinh tế đối ngoại tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 và Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2013

(MOFA 17/12/2013) - Sáng ngày 17/12/2013, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Phiên họp chung với Hội nghị Tham tán Thương mại với chủ đề "Hội nhập quốc tế và kinh tế đối ngoại".

1387271834_tandung.jpg

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và địa phương, các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ lão thành của Bộ Ngoại giao, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các Tham tán/ Đại diện Thương mại, cán bộ chủ chốt của các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương và một số doanh nghiệp lớn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá trong 3 năm qua vượt qua nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, thiên tai, lũ lụt, với nỗ lực của các cấp, các ngành, nước ta đã được nhiều thành tựu to lớn trên các mặt kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Kinh tế vĩ mô đã ổn định, lạm phát đã được kiềm chế, tăng trưởng bình quân 5,6%, duy trì sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, bảo đảm ổn định tỷ giá và nâng cao giá trị đồng VN, xuất khẩu tăng bình quân 22%, riêng năm 2013 tăng trên 15%; đầu tư toàn xã hội tương đương 30% GDP, trong đó FDI chiếm 25%, riêng năm 2013 vốn đăng ký đạt 22 tỷ USD, tăng 35%; ODA cam kết 20 năm qua đạt 88 tỷ USD, đã giải ngân 38 tỷ USD; an sinh xã hội được bảo đảm, tạo gần 1,6 triệu việc làm, giáo dục, y tế tiếp tục cải thiện, đẩy nhanh hơn xóa đói giảm nghèo. Cải cách hành chính, thể chế kinh tế thị trường được đẩy mạnh theo hướng ngày càng công khai, minh bạch. Độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng chủ động, tự tin, đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực, lồng ghép lợi ích của Việt Nam trong xây dựng đồng thuận quốc tế, nâng cao vị thế đất nước và góp phần củng cố ổn định, hòa bình và hợp tác trong khu vực. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước khó khăn, có được những thành quả to lớn này là nhờ nỗ lực phát huy nội lực của toàn dân tộc, nhân tố có ý nghĩa quyết định, đồng thời có đóng góp quan trọng của hội nhập quốc tế và kinh tế đối ngoại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt và có hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XI và Nghị quyết 22- NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2011-2015. Thủ tướng nhấn mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế đối ngoại có vai trò quan trọng giúp mở thị trường, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và ổn định kinh tế-xã hội; cần tranh thủ các cam kết quốc tế và thỏa thuận thương mại tự do (FTA) để mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, trong đó chú trọng các thị trường truyền thống, các mặt hàng chủ lực (nông sản, dệt may, da-giầy...);  đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong đàm phán FTA, đặc biệt là TPP, FTA với EU, Liên minh thuế quan Nga-Karzakstan-Belarus; đẩy mạnh thu hút FDI gắn với thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng; ưu tiên cao thu hút ODA cho phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nghèo. Ngoài ra, hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế đối ngoại cần tiếp tục thu hút kiều hối, mở rộng hợp tác lao động, du lịch, v.v...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tiếp tục phát huy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng, an ninh để củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tranh thủ ủng hộ quốc tế, nâng cao vị thế đất nước; tiếp tục thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân; làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị; kiện toàn tổ chức, bộ máy trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu triển khai hội  nhập quốc tế và kinh tế đối ngoại theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp sớm xây dự và trình Chính phủ chương trình hành động triển khai Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và các kế hoạch thực hiện cụ thể./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​