Hành lang kinh tế Đông - Tây

Ngày 20/5/2015, Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao về phát triển Hành lang Kinh tế Đông – Tây (EWEC) lần thứ 3 đã được tổ chức ở Băng Cốc, Thái Lan với sự tham gia của bốn nước Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam và đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Đoàn Việt Nam do đồng chí Hồ Xuân Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu. Hội nghị đã rà soát việc thực hiện các quyết định của các Hội nghị trước và tập trung trao đổi, tìm giải pháp cho những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sự phát triển hiệu quả của Hành lang Kinh tế Đông – Tây.

 

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung hoan nghênh các thành tựu đạt được trong việc phát triển EWEC, đặc biệt là việc cải thiện cơ sở hạ tầng dọc hành lang, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý cho hợp tác vận tải xuyên biên giới. Hội nghị đánh giá cao những nỗ lực của Mi-an-ma chính thức kết nối với EWEC thông qua việc nâng cấp và hoàn thiện các tuyến đường giao thông nội địa để liên kết với mạng lưới các đường giao thông đã hình thành trong EWEC. Hội nghị nhất trí tổ chức Cuộc họp Nhóm Chuyên trách chung của ba nước Lào – Thái Lan – Việt Nam theo Bản Ghi nhớ về thực hiện bước đầu Hiệp định về tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải người và hàng hoá qua lại biên giới các nước Mê Công (IICBTA) đối với Lao Bảo – Đen-sa-vẳn và Savanakhet – Mukdahan để thảo luận về việc chuẩn bị Biên bản bổ sung của IICBTA, bổ sung Đường 12 vào Hiệp định Vận tải Xuyên Biên giới trong Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS CBTA) và thiết lập các tuyến xe khách cố định giữa ba nước, tìm kiếm các giải pháp bù đắp chi phí do tai nạn và bảo trì đường sá, cũng như thúc đẩy để đầu tư, dịch vụ và các hoạt động công nghiệp và dịch vụ dọc EWEC tạo lợi ích kinh tế và xã hội cho quốc gia quá cảnh. Các nước tham dự Hội nghị đề nghị ADB hỗ trợ phát triển đô thị trên biên giới/hành lang dọc tuyến EWEC và các tuyến kéo dài của Hành lang Kinh tế này.

 

Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao về phát triển Hành lang Kinh tế Đông – Tây lần thứ 4 sẽ được tổ chức tại Mi-an-ma.

P.V

​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​