​​​
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn trao tặng Huân chương lao động Hạng nhất cho Vụ Tổng hợp Kinh tế.

Ngày 10/10, Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất vì những thành tích xuất sắc là kết quả phấn đấu bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên Vụ Tổng hợp Kinh tế.

Đến dự có các vị nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm, Phạm Gia Khiêm; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; các vị nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao; lãnh đạo và cán bộ Vụ Tổng hợp Kinh tế qua các thời kỳ và đại diện của các đơn vị trong Bộ Ngoại giao.

Trao tặng Huân chương lao động Hạng nhất cho Vụ Tổng hợp Kinh tế, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, đúng dịp tròn 40 năm thành lập, Vụ Tổng hợp Kinh tế, đơn vị nòng cốt của Bộ Ngoại giao về công tác Ngoại giao Kinh tế, vinh dự được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Đây không chỉ là kết quả phấn đấu của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên của Vụ Tổng hợp Kinh tế, mà còn là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của Công tác Ngoại giao Kinh tế vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Năm 1974, gắn với việc ngành Ngoại giao được Đảng và Chính phủ chính thức giao một nhiệm vụ quan trọng mới - phục vụ phát triển kinh tế đất nước, Vụ Kinh tế - tiền thân của Vụ Tổng hợp Kinh tế hiện nay chính thức được khai sinh. Trong 40 năm qua, Tổng hợp Kinh tế đã có những đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt vào những thời điểm quan trọng mang tính bước ngoặt chuyển đổi tư duy, đường hướng phát triển kinh tế.

Ngay từ khi đất nước phải đối phó với "bao vây, cấm vận" và trong những năm tháng đầu tiên mang tính bước ngoặt của công cuộc Đổi mới, Vụ Tổng hợp Kinh tế đã có những nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Ngoại giao để đề xuất với Đảng và Nhà nước những chủ trương có tầm chiến lược, đổi mới tư duy kinh tế. Cùng với yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng trở nên sâu sắc và cấp thiết, ngành Ngoại giao đã chủ động tạo ra những bước chuyển lớn trong công tác Ngoại giao Kinh tế nhằm phục vụ có hiệu quả cho sự phát triển của đất nước. Đến nay, công tác Ngoại giao Kinh tế trong thời kỳ mới thể hiện sự đổi mới toàn diện, từ nhận thức đến hành động.

 

Tự hào nhìn lại chặng đường phát triển, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, đây vừa là động lực vừa là thách thức, khiến những cán bộ hiện đang công tác tại Vụ, phải suy nghĩ, trăn trở để làm sao xứng đáng với các thế hệ cán bộ đi trước, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Vụ, tiếp tục đạt nhiều thành tích, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển đất nước trong những điều kiện và hoàn cảnh mới. Trong bối cảnh thế giới, khu vực và cả đất nước đang có những chuyển biến mạnh mẽ, để tiếp tục phát huy được vai trò, phục vụ hiệu quả cho công tác của Bộ và Chính phủ, đòi hỏi Vụ Tổng hợp Kinh tế sẽ phải nỗ lực rất lớn, năng động hơn, sáng tạo hơn với những cách làm mới.


Với bề dày thành tích vẻ vang, đồng hành cùng sự nghiệp Đổi mới của đất nước Vụ Tổng hợp Kinh tế với công tác Ngoại giao Kinh tế đã có bước phát triển mạnh mẽ và đạt những kết quả đáng ghi nhận. Từ những công việc như nghiên cứu và phổ biến kiến thức, tư duy kinh tế mới, những kinh nghiệm quốc tế về phát triển và xử lý các vấn đề kinh tế, đến việc xây dựng các văn bản pháp quy của Đảng, Chính phủ và của Bộ về ngoại giao kinh tế, chủ trì sự tham gia của Việt Nam tại một số diễn đàn kinh tế thế giới và khu vực, phối hợp và đồng hành với các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong kinh tế đối ngoại… Vụ đã góp phần thực hiện chủ trương đưa công tác ngoại giao kinh tế trở thành một trong ba trụ cột của ngoại giao Việt Nam. Nhìn vào chặng đường đã qua cho thấy, công tác Ngoại giao Kinh tế đã có những bước tiến quan trọng, vững chắc, đóng góp thiết thực hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Như trong thư chúc mừng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Vụ tiếp tục phát huy bề dày truyền thống 40 năm qua để có những bước phát triển mới. "Tôi mong các đồng chí nỗ lực nhiều hơn nữa trên mọi phương diện, chủ động, sáng tạo không ngừng, chú trọng đào tạo, rèn luyện năng lực và phẩm chất đội ngũ cán bộ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đưa công tác ngoại giao kinh tế thực sự là một trụ cột vững chắc của nền Ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp, góp phần cùng toàn ngành Ngoại giao thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng và Nhà nước về đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế." Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh viết.

Kết thúc buổi Lễ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Nguyễn Quốc Dũng cảm ơn những tình cảm, lòng tin và đóng góp quý báu của các thế hệ lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ, các cán bộ lão thành của Vụ, cũng như đại diện các đơn vị liên quan, khẳng định những thành quả đạt được vừa qua là thành tích chung của các thế hệ cán bộ đơn vị. Phát huy những kết quả đạt được, Vụ Tổng hợp Kinh tế xác định nêu cao quyết tâm hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cố gắng hơn nữa để có nhiều đóng góp cho công tác Ngoại giao của đất nước.

Trước Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, Vụ Tổng hợp Kinh tế tổ chức Tọa đàm Ngoại giao Kinh tế Xưa và Nay. Tại đây, các cán bộ ngoại giao qua các thời kỳ đã ôn lại những kỷ niệm sâu sắc gắn bó với công tác Ngoại giao kinh tế, chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích, cũng như trao đổi về thực tiễn triển khai công tác Ngoại giao Kinh tế hiện nay. Tọa đàm Ngoại giao Kinh tế Xưa và Nay đã thực sự trở thành diễn đàn để các thế hệ tâm huyết với công tác Ngoại giao Kinh tế cùng thẳng thắn bàn luận vì mục đích để Ngoại giao Kinh tế trong thời kỳ mới phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu phát triển của đất nước.

 

Minh Anh

​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​