​​​​
Họp AEM tại Kota Baru, Malaysia, 1/3/2015

"Hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng trong khu vực sẽ như một bước đệm cho sự thịnh vượng và phát triển chung của ASEAN", các Bộ trưởng đồng khẳng định trong tuyên bố chung đưa ra cuối cuộc họp.

Họp hẹp AEM diễn ra từ ngày 28/2 và được chủ trì bởi Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia Datuk Seri Mustapa Mohamed. Các Bộ trưởng đều kỳ vọng rằng tăng trưởng kinh tế ASEAN năm 2015 sẽ ở mức 5.1%, cao hơn mức dự báo tăng trưởng 3.5% của kinh tế toàn cầu. 

Các Bộ trưởng cho biết: "Hy vọng của chúng ta dựa trên nhu cầu ngày càng mạnh của các nền kinh tế phát triển và được thúc đẩy bởi sự phục hồi nền kinh tế Mỹ cũng như một số chính sách kích cầu của EU, Nhật Bản. Thêm nữa, nhu cầu nội địa của chúng ta cũng có thể tăng bởi vì giá dầu giảm dẫn đến chi phí đầu vào cho sản xuất thấp hơn, có lợi cho người tiêu dùng, không gian tài chính trong khu vực cũng được mở rộng".

Các Bộ trưởng hoan nghênh tiến độ triển khai trụ cột kinh tế ASEAN (AEC), đặc biệt là những biện pháp trọng yếu được ưu tiên bởi các quốc gia thành viên. "Việc chính thức hình thành AEC vào cuối năm 2015 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực thực hiện mục tiêu hội nhập khu vực ASEAN với phương châm 'một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng'. Việc thực hiện các biện pháp AEC không có nghĩa rằng ASEAN sẽ trở thành một thực thể kinh tế độc lập trước ngày 1/1/2016, thay vào đó những biện pháp tích cực được thực hiện sẽ hướng nền kinh tế khu vực tự do và hội nhập hơn", các Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trong tâm của các nước thành viên ASEAN trong năm nay sẽ là đơn giản hóa các thủ tục hải quan, hài hòa các tiêu chuẩn, tự do hóa dịch vụ, tăng cường xúc tiến thương mại. Các Bộ trưởng cũng đã thảo luận về tầm nhìn chiến lược cho AEC hậu 2015. Chắc chắn sau khi hình thành AEC cần được đẩy mạnh nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu cũng như đối phó với những thách thức trong khu vực và trên thế giới 10 năm tới. 

H.L (Tổng hợp từ New Straits Times)

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​