Chúng tôi xin giới thiệu danh sách các doanh nghiệp được xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn vào Việt Nam.
Tài liệu do Cục Quản lý chất lượng nông sản và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn.​

Xin bấm vào đây để truy cập.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​