Ông Đặng Đình Quý, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc

768958 - Portrait - 12_07_2018 - 16.22.52.jpg

Ông Đặng Đình Quý sinh năm 1961 tại Nam Định, Việt Nam.

Ông tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Ngoại giao, Việt Nam năm 1988; Thạc sỹ tại Đại học Carleton, Canada năm 1998; Tiến sỹ tại Học viện Khoa học xã hội, Việt Nam năm 2013.

Ông Đặng Đình Quý bắt đầu công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam từ năm 1989, lần lượt tại Vụ Tây Á – Châu Phi và Vụ Tổng hợp Kinh tế. Năm 2001, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, sau đó được điều động làm Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại; năm 2003 được cử đi công tác nhiệm kỳ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; năm 2007 được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế - Bộ Ngoại giao, trong đó có giai đoạn kiêm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao Việt Nam; năm 2011 được bổ nhiệm làm Quyền Giám đốc, rồi Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, kiêm Viện trưởng Viện Biển Đông; tháng 1/2016, được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách công tác nghiên cứu, tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách đối ngoại, công tác tổng kết, báo cáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Tháng 7/2018, ông Đặng Đình Quý bắt đầu nhiệm kỳ trên cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (New York, Hoa Kỳ) theo quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​