Ông Đặng Hoàng Giang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền - Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc

IMG_5706.JPG

Ông Đặng Hoàng Giang sinh năm 1977 tại Bắc Ninh, Việt Nam.

Ông tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Ông Đặng Hoàng Giang bắt đầu làm việc tại Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao từ năm 2000. Sau 5 năm công tác, ông được cử đi làm việc tại Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tại New York. Kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2007, ông quay trở lại Việt Nam và có khoảng 1 năm công tác tại Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao. Sau đó, ông tiếp tục được cử đi công tác nhiệm kỳ lần thứ hai tại Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc  tại New York, Hoa Kỳ với nhiệm vụ là Bí thư thứ Nhất, Điều phối viên chính trị của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trở lại Việt Nam công tác vào năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý Vụ trưởng tại Vụ các Tổ chức quốc tế và Văn phòng Bộ Ngoại giao. Tại Văn phòng Bộ, ông được phân công nhiệm vụ là Thư ký Thứ trưởng thường trực, rồi Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trong giai đoạn 2012-2016, ông là Phó Chánh Văn phòng, và từ 2016 đến 2021 là Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 12/2019 đến năm 2021, ông được bổ nhiệm là Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2022, trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và Trưởng đại diện Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, ông Đặng Hoàng Giang là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông cùng đồng thời giữ chức Chủ tịch Ủy ban quốc gia Việt Nam UNESCO 
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​