SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀNG KHÔNG; SỬA CHỮA BẢO TRÌ MÁY BAY DÂN

 

Dự án: Sản xuất thiết bị cho ngành công nghiệp hàng không; sửa chữa bảo dưỡng tàu bay dân dụng

Location: KKT mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Thông sô ky thuật:

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 500

Mô hình đầu tư: 100% vốn FDI

Liên hệ: Quảng Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư; 2 Trần Phú, Thành phố Tam Kỳ.

                Tel: +84 5103810886 Fax: +84 5103810397
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​