KHU CÔNG NGHIỆP ĐẶC BIỆT CHO CÔNG TY NHẬT CÁC TỈNH MIỀN NAM

 
Dự án: Khu công nghiệp đặc biệt cho các công ty Nhật Bản tại các tỉnh phía Nam

Location: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật: khu công nghiệp đặc biệt cho các công ty Nhật Bản tại các tỉnh phía Nam theo chính sách của Thủ tướng Chính phủ. Từ 500 - 1000 ha, vị trí dự kiến tại Phú Mỹ III viên Idustrial, Tân Thành, tỉnh Rịa Vũng Tàu.

Tổng vốn đầu tư (triệu USD):

Mô hình đầu tư: Công ty liên doanh

Liên hệ: Ria -Vung Kế hoạch Tàu và Đầu tư, sô 1 Hồ Xuân Hương, Vũng Tàu.

Tel
: +84 64 3852401 Fax: +84 64 3859080
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​