KHU CÔNG NGHIỆP ĐẶC BIỆT CHO CÔNG TY NHẬT CÁC TỈNH MIỀN BẮC

 
Dự án: Khu công nghiệp đặc biệt cho các công ty Nhật Bản tại các tỉnh phía Bắc

Location: Thành phố Hải Phòng

Thông số kỹ thuật: khu công nghiệp đặc biệt cho các công ty Nhật Bản tại các tỉnh phía Nam theo chính sách của Thủ tướng Chính phủ. Từ 300-400 ha ở- Cát Khu công nghiệp Đình Hải

Tổng vốn đầu tư (triệu USD):

Mô hình đầu tư: Công ty liên doanh

Liên hệ: Phòng Hải Phòng Kế hoạch và Đầu tư, số 1 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Hải Phòng.

Tel
: +84 31 3842614; Fax: +84 31 3842021
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​