SỞ CẤP NƯỚC SÔNG HẬU 2, CHÂU THÀNH


Dự án: Cơ sở cấp nước Sông Hậu 2, Châu Thành

Vị trí: Tỉnh An Giang

Thông số kỹ thuật: Công suất 1 triệu mét khối cho giai đoạn 1 và 2 triệu mét khối cho giai đoạn 2

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 1.000

Mô hình đầu tư:

Liên hệ: Cục Hạ tầng, Bộ Xây dựng số 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Tel: +84 4 3974 0112. Fax: +84 4 3976 2154
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​