SỞ CẤP NƯỚC SÔNG HẬU 1


Dự án: Cơ sở cung cấp nước Sông Hậu 1

Đến từ: Cần Thơ Thành phố

Thông số kỹ thuật: Công suất 500.000 mét khối cho giai đoạn 1 và 1 triệu mét khối cho giai đoạn 2

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 500

Mô hình đầu tư:

Liên hệ: Cục Hạ tầng, Bộ Xây dựng số 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Tel
: +84 4 3974 0112. Fax: +84 4 3976 2153
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​