CƠ SỞ CUNG CẤP NƯỚC SÔNG DƯƠNG

 
Dự án: Cơ sở cung cấp nước Sông Dương

Đến từ: Nội

Thông số kỹ thuật: Công suất 300.000 mét khối cho giai đoạn 1 và 600.000 mét khối cho giai đoạn 2

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 300

Mô hình đầu tư:

Liên hệ: Phòng Cơ sở hạ tầng, Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Tel
: +84 4 3974 0112. Fax: +84 4 3976 2156
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​