CƠ SỞ CUNG CẤP NƯỚC SÔNG ĐÀ (Giai đoạn 2)


Dự án: Cơ sở cung cấp nước Sông Đà (giai đoạn 2)

Location: Thành phố Nội

Thông số kỹ thuật: Công suất 300.000 mét khối cho giai đoạn II

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 100

Mô hình đầu tư:

Liên hệ: Cục Hạ tầng, Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Tel
: +84 4 3974 0112. Fax: +84 4 3976 2155
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​