ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ĐẾN DUNG QUẤT 2

Dự án: Đường từ trung tâm thành phố Quảng Ngãi đến Cảng Dung Quất 2

Vị trí: Tỉnh Quảng Ngãi

Thông số kỹ thuật: Nhóm A dự án giao thông, đường cấp I đồng bằng phẳng. Đất: 140 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 71

Mô hình đầu tư: PPP

Liên hệ: Phòng Quảng Ngãi Kế hoạch và Đầu tư; 96 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

Tel
: +84 55 3822868 Fax: +84 55 3825701
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​