KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI TÂY BẮC CỦ CHI

 
Dự án: Khu xử lý chất thải rắn nguy hại tây bắc Củ Chi

Location: thành phố Hồ Chí Minh

Thông số kỹ thuật: Tổng diện tích 100 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 45

Mô hình đầu tư: Công ty liên doanh

Liên hệ: Phòng Cơ sở hạ tầng, Bộ Xây dựng, Số 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Tel: +84 4 3974 0112 Fax: +84 439762160
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​