KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NAM SƠN

Dự án : Khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn

Đến từ: Nội

Thông số kỹ thuật: Tổng diện tích 148 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 210

Mô hình đầu tư: Công ty liên doanh

Liên hệ: Bộ Bộ Xây dựng hạ tầng, số 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Tel
: +84 4 3974 0112. Fax: +84 4 3976 2156
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​