SÂN BAY QUỐC TẾ LONG THÀNH (Giai đoạn 1)


Dự án: Sân bay quốc tế Long Thành (giai đoạn 1)

Đến từ: Tỉnh Đồng Nai

Thông số kỹ thuật: sân bay quốc tế của tiêu chuẩn 4F, Công suất 100 Mil. Hành khách / năm

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 5620

Mô hình đầu tư: PPP, BOT

Liên hệ: Ban đầu tư cho các dự án công tư, Bộ Giao thông vận tải

Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Tel: + 84-4-39410775.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​