SÂN BAY LÀO CAI


Dự án: Sân bay Lào Cai

Vị trí: Tỉnh Lào Cai

Thông số kỹ thuật: sân bay dân dụng cấp 3C

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 60

Mô hình đầu tư: PPP

Liên hệ: Phòng Lào Cai Kế hoạch và Đầu tư. Đạo Trần Hưng.

Tel
: +84 20 384 0034. Fax: +84 20.384 2411
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​