CẢNG LIÊN CHIỂU
 

Dự án: Cảng Liên Chiểu

Location: Thành phố Đà Nẵng

Thông số kỹ thuật: Tiếp nhận tàu 50,000-80,000 DWT, trong giai đoạn thứ hai: xây dựng mới 2 bến 50.000 DWT, công suất 2,5-3.500.000 tấn mỗi năm

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 65

Mô hình đầu tư: PPP

Liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng.

Tel: +84 511 3822217 Fax: +84 511 3829184
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​