KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN HƯƠNG VÂN

 
Dự án: Khu xử lý chất thải rắn Hương Vân

Vị trí: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông số kỹ thuật: Tổng diện tích 40ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 40

Mô hình đầu tư: Công ty liên doanh

Liên hệ: Phòng Cơ sở hạ tầng, Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Tel: +84 4 3974 0112. Fax: +84 4 3976 2157
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​