NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHỆ CAO BẮC SƠN, SÓC SƠN

 
Dự án: Nhà máy xử lý chất thải công nghệ cao Bắc Sơn, Sóc Sơn

Location: Thành phố Nội

Thông số kỹ thuật: Công suất hàng ngày của 5.525 tấn

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 150

Mô hình đầu tư: PPP

Liên hệ: Quy hoạch Hà Nội và Cục Đầu tư,  số 16 Cát Linh, Hà Nội.

Tel
: 84-4-38256637; Fax: 84-4-38257133
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​