KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

 

Dự án: Khu công nghiệp công nghệ cao

Đến từ: Đông Anh, Hà Nội

Thông số kỹ thuật: khu công nghiệp công nghệ cao hiện đại để phát triển các ngành sử dụng nhiều công nghệ cao, đáp ứng các tiêu chuẩn cao của các nước đang phát triển cho các thiết bị điện tử, cơ khí chính xác, dụng cụ y tế, dược phẩm các ngành công nghiệp hóa chất. Tổng diện tích 300 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 200

Mô hình đầu tư: Bất kỳ mô hình

Liên hệ: Quy hoạch Hà Nội và Cục Đầu tư, 16 Cát Linh, Hà Nội.

Tel: 84-4-38256637; Fax: 84-4-38257133
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​