ĐƯỜNG HẠ CÁNH BAY 3

Dự án: Đường hạ cánh bay 3

Địa chỉ: 5, 7, 8, 10, Bình Chánh huyện tại thành phố Hồ Chí Minh

Thông số kỹ thuật: Kết nối đường bay hơn 2 với đường Hồng Phong- Thái Tổ-Nguyễn Văn Cừ-Nguyễn Văn Linh. Thời lượng: 8.1km, chiều rộng: 17,5m, bốn làn xe x 3,5m

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 702

Mô hình đầu tư: BOT hoặc BOT kết hợp với BT (BOT phải trước)

Liên hệ: Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, số 63 Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel
: + 84 8 3829 0451 Fax: +84 8 3829 0458
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​