ĐƯỜNG HẠ CÁNH BAY 2


Dự án: Đường hạ cánh bay 2

Vị trí, 10, 11 và Bình Tân huyện tại thành phố Hồ Chí Minh

Thông số kỹ thuật: 4 làn xe, dài: 11.8km, chiều rộng: 17,5m

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 1.023

Mô hình đầu tư: BOT hoặc BOT kết hợp với BT (BOT phải trước)

Liên hệ: Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Số 63 Lý Tự Trọng.

Tel
: +84 8 3829 0451 Fax: +84 8 3829 0458
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​