KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÁT NHƠN

 
Dự án : Khu xử lý chất thải rắn Cát Nhơn

Vị trí: Tỉnh Bình Định

Thông số kỹ thuật: Tổng diện tích 70 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 75

Mô hình đầu tư: Công ty liên doanh

Liên hệ: Phòng Cơ sở hạ tầng, Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Tel: +84 4 3974 0112. Fax: +84 4 3976 2159
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​