ĐƯỜNG CAO TỐC CAM LỘ - SƠN LA

Dự án: Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Đến từ: tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 102 km; Đường cao tốc loại B, 4 làn xe, 6 làn xe vào cuối của dự án, trung bình tốc độ 100-120km / h.

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 1.095

Mô hình đầu tư: PPP, BOT

Liên hệ: Ban đầu tư cho các dự án công tư, Bộ Giao thông vận tải 

Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

Tel: + 84-4-39410775.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​