KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BÌNH NGUYÊN


Dự án : Khu xử lý chất thải rắn Bình Nguyên

Đến từ: Quảng Ngãi

Thông số kỹ thuật: Tổng diện tích 70 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 85

Mô hình đầu tư: Công ty liên doanh

Liên hệ: Phòng Cơ sở hạ tầng, Bộ Xây dựng. Số 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Tel
: +84 4 3974 0112. Fax: +84 4 3976 2158
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​