TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT
 
Dự án: Trường Cao đẳng kỹ thuật Dạy nghề

Địa điểm: Phú Xuyên, TP Nội

Thông số kỹ thuật: Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Diện tích: 6 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 100

Mô hình đầu tư: Liên doanh của FDI 100%

Liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư Nội, 16 Cát Linh, Hà Nội,

Tel: +84 4-38256637 Fax: +84 4-38251733
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​