TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT

 

Dự án: Trường Cao đẳng kỹ thuật Dạy nghề

Location: Khu KTM Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Thông số kỹ thuật: Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 40

Mô hình đầu tư: Liên doanh của FDI 100%

Liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam: 02A Trần Phú, Thành phố Tam Kỳ.

Tel: +84 510-3.810.866. Fax: +84 510.3810396
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​