TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

 

Dự án: Đại học Công nghệ

Địa điểm: Huyện Duy Tiên, tỉnh Nam

Thông số kỹ thuật: Thu hút các trường đại học khu vực đô thị đại học. Diện tích: 1000ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): phụ thuộc vào quy mô

Mô hình đầu tư: Bất kỳ mô hình

Liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, số 15 Trần Phú, TP Phủ Lý, tỉnh Nam,

Tel: +84 350-3852701, Fax: +84 350-3852701
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​