TRƯỜNG ĐÀO TẠO KỸ THUẬT

 

Dự án: Trường đào tạo kỹ thuật

Vị trí: Tỉnh Bắc Ninh

Thông số kỹ thuật: Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 40

Mô hình đầu tư: Liên doanh của FDI 100%

Liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, 6 Lý Thái Tổ đường, thành phố Bắc Ninh.

Tel: +84 241-3822569 FAX: +84 241-3825777
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​