BỆNH VIỆN CÔNG NGHỆ CAO CẤP CỨU ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM

 

Dự án: Bệnh viện công nghệ cao cấp cứu và điều trị các bệnh không lây nhiễm

Location: thành phố lớn

Thông số kỹ thuật: bệnh viện nâng cao

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): N / A

Mô hình đầu tư: Liên doanh, 100% vốn FDI

Liên hệ: Phòng Tài chính Kế hoạch, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội

Tel
: 84 4-62.732.115; Fax: 84 4-62732209
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​