CÔNG VIÊN PHẦN MỀM

 

Dự án: Công viên phần mềm

Location: Thành phố Đà Nẵng

Thông số kỹ thuật: Tổng diện tích 10 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 228

Mô hình đầu tư: PPP

Liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, số 2, đường Quang Trung

Tel: +84 511 3822217 Fax: +84 511 3829184
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​