THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI
 
Dự án: Thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin đất đai

Đến từ: Bộ Tài nguyên và Môi trường Nội

Thông số kỹ thuật: Thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin đất đai, đất đai tăng cường quản lý năng lực, đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực đất đai

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 31

Mô hình đầu tư: PPP

Liên hệ: Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Tel: +84 437732731 Fax: +84 4 38359221
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​