DU LỊCH SINH THÁI HỒ NÚI CỐC VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ PHỨC HỢP

 
Dự án: Du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc vui chơi giải trí phức hợp

Vị trí: Tỉnh Thái Nguyên

Thông số kỹ thuật: Eco du lịch khu vực trung tâm giải trí, tổng diện tích: 2.600 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 500

Mô hình đầu tư: liên doanh, 100% vốn FDI

Liên hệ: Kế hoạch Thái Nguyên và Đầu tư, 18 Nha Trang, Trưng Vương, tỉnh Thái Nguyên;

Tel
: 84-280-3759605 Fax: 84-280-3654376
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​