TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ NGHI SƠN

 

Dự án: Đại học Công nghệ Quốc tế Nghi Sơn

Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông số kỹ thuật: 6.000 sinh viên

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 200

Mô hình đầu tư: BCC, tham gia liên doanh, 100% vốn FDI

Liên hệ: Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: +84 37-3617237 FAX: +84 37-3617239
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​