SẢN XUẤT DÂY TRUYỀN Y TẾ THEO TIÊU CHUẨN GMP


Dự án: Sản xuất dây truyền y tế theo tiêu chuẩn GMP

Địa điểm: Khu công nghiệp Bắc Ninh.

Thông số kỹ thuật:

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 40

Mô hình đầu tư: liên doanh, 100% vốn FDI

Liên hệ: Kế hoạch Bắc Ninh Cục Đầu tư, 6 Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Tel: +84 241-3822569, Fax: +84 241-3825777
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​