TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ


Dự án
: Đại học quốc tế

Đến từ: Nội

Thông số kỹ thuật: Xây dựng và vận hành các trường đại học và các hoạt động nghiên cứu. Diện tích: 20ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 90

Mô hình đầu tư: Bất kỳ mô hình

Liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư Nội, 16 Cát Linh, Hà Nội,

Tel: +84 4 38256637 Fax: +84 4-38251733
 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​