BỆNH VIỆN TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

 

Dự án: Bệnh viện Tiêu chuẩn quốc tế

Đến từ: Gia Lâm, Hà Nội

Thông số kỹ thuật: bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế với công nghệ tiên tiến và khu vực lâm sàng và hậu cần tách. Kích thước: 1000 giường, tổng diện tích 16 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 200

Mô hình đầu tư: Bất kỳ mô hình

Liên hệ: Quy hoạch Hà Nội và Cục Đầu tư, 16 Cát Linh, Hà Nội.

Tel: +84 4-38256637; FAX: +84 4-38251733
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​