BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN KIÊN

 

Dự án: Bệnh viện Đa khoa Tân Kiên

Địa điểm: Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Thông số kỹ thuật: Bệnh viện đa khoa, bệnh viện trung bình, bệnh viện thí nghiệm

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 1.200

Mô hình đầu tư: Bất kỳ mô hình

Liên hệ: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: +84 8-39309912 Fax: +84 8-39309089
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​